1

Harlingen kent een ruim aanbod aan hotels, Airbnb-mogelijkheden en een camping. De stad, de haven en het waddengebied vormen samen de toeristische attracties voor recreatieve bezoekers. Daarnaast zijn er enkele zeer bijzondere overnachtingsmogelijkheden; in de vuurtoren, in een havenkraan en op enkele schepen.

In de komende jaren zal zuidelijk van Harlingen via diverse recreatieve routes en ontwikkelingen de stad en het zuidelijk gelegen natuurgebied op een aantrekkelijke manier met elkaar verbonden worden. Buitendijks wordt aandacht besteed aan de toegankelijkheid van het strand en nieuwe zwemfaciliteiten.

Samen met de plannen voor de Waddenpromenade en de Nieuwe Willemshaven krijgt Harlingen daarmee een nieuw attractief recreatief aanbod. Onderdeel van het nieuwe aanbod is Park Westerzeedijk, een kleinschalig recreatiepark dat zich richt op de cultuurtoerist.

2

de ontwikkeling

Op de locatie die nu nog ‘ontwikkelvlek 5’ heet, noordelijk van camping De Zeehoeve, zal een kleinschalig recreatiepark met 50 cottages en centrale voorzieningen worden gerealiseerd van maximaal twee lagen.

De cottages worden ingepast in een autovrij en gevarieerd landschap met open en meer besloten delen, zoals een weide, natuurlijke waterpartijen, wandelpaden, struweel en bomen. De beplanting in het gebied zal zo veel mogelijk streekeigen zijn. De in het landschap ingepaste duurzame woningen worden voorzien van een ‘opgetild’ terras, waardoor het gerealiseerde landschap zo min mogelijk wordt aangetast.

De centrale voorzieningen zullen publiek toegankelijk zijn. In het centrale gebouw kan een bedrijfswoning zijn opgenomen voor de beheerdersfunctie.

3

het plan

Groene kamers

Op de locatie die nu nog ‘ontwikkelvlek 5’ heet, noordelijk van camping De Zeehoek, zal een kleinschalig recreatiepark met 50 cottages en centrale voorzieningen worden gerealiseerd van maximaal twee lagen. De cottages worden ingepast in een autovrij en gevarieerd landschap met open en meer besloten delen, zoals een weide, natuurlijke waterpartijen, wandelpaden, struweel en bomen. De beplanting in het gebied zal zo veel mogelijk streekeigen zijn. De in het landschap ingepaste duurzame woningen worden voorzien van een ‘opgetild’ terras, waardoor het gerealiseerde landschap zo min mogelijk wordt aangetast.

De centrale voorzieningen zullen publiek toegankelijk zijn. In het centrale gebouw kan een bedrijfswoning zijn opgenomen voor de beheerdersfunctie.

Waterpartijen

Op enkele plaatsen wordt het water in het plan getrokken, zodat er geen harde overgangen zijn tussen de parkzone en het cottage-gedeelte. Vanuit de collectieve open ruimte kunnen wandelaars genieten van het zicht op de aan te leggen waterpartijen.

De waterverbindingen dienen om de waterkwaliteit van de bestaande sloten te verbeteren. Doorstroombaarheid is in dit geval essentieel. Ook de verschillende dieptes (natuurvriendelijke oevers) en oppervlaktes verbeteren de kwaliteit van het water en de daarmee samenhangende kwaliteit voor de biodiversiteit in het water en op de oevers. Op enkele plekken aan de waterpartijen worden insteekhaventjes gemaakt voor elektrische fluisterbootjes. De gasten van het park kunnen deze huren voor een tochtje over de Bolswardervaart. Er komen geen vaarbewegingen bij de aanwezige woonboten en aan de zuidzijde van de bestaande woning.

Cottages

De duurzame cottages gaan op in de natuur. Er wordt gebruik gemaakt van houtskeletbouw met goed voorbehandelde materialen die vergrijzen zonder mosbegroeiing. De cottages komen verschoven en verdraaid ten opzichte van elkaar in het groen te staan. De indeling is gevarieerd. Zo zijn er besloten clusters, cottages aan open weides en cottages aan de verbrede waterpartijen. In beginsel gaat het om 4- en 6-persoonscottages, wellicht aangevuld met een aantal 8-persoons. De cottages bevatten geen houtkachels.

Het plan is autovrij. Ten oosten van de centrale voorziening, in het midden van de locatie, is een centrale ruimte voor het parkeren van auto’s. Het aantal parkeerplaatsen moet nog nader worden bepaald.

Overgangszone

De inrichting van de overgangszone tussen de Westerzeedijk en het recreatiepark wordt meegenomen in de uitwerking zodat een goede landschappelijke aansluiting plaatsvindt. In de overgangszone komen geen cottages. Wellicht zullen wel enkele speelmogelijkheden voor kinderen geplaatst worden.

Serviceniveau

In de zomer zullen vooral gezinnen met kinderen op Park Westerzeedijk boeken. Maar de doelgroep is breder. Park Westerzeedijk richt zich met name op de moderne cultuurtoerist die kiest voor kwaliteit en service, aandacht heeft voor de omgeving (Waddenzee, Harlingen, water en natuur) en wil logeren in een bijzondere royale, accommodatie. Dit type toerist is onafhankelijk van het weer en schoolvakanties. De verblijflengtes variëren daardoor.

Het park zal een hoog serviceniveau bieden aan de gasten en bezoekers. Bij de centrale voorzieningen is ruimte opgenomen voor een terras, speel- en vermaakelementen en de mogelijkheid om in de ‘tuin’ van de centrale voorzieningen gezamenlijk te eten.

‘Groene kamers’ geven onverwachte doorzichten en doorkijkjes naar het water of het omliggende gebied. De wandel- en fietspaden die door en langs het park slingeren dragen bij aan deze beleving.

4

tijdspad

7 februari 2019
De initiatiefnemer heeft het plan gepresenteerd in een pitch voor het college van burgemeester en wethouders van Harlingen.

11 april 2019
Het plan gepresenteerd aan de Klankbordgroep Westerzeedijk en op 20 juni 2019 aan de beoordelingscommissie.

11 juli 2019
De voorlopige gunning vond plaats.

17 september 2019
De ontwikkeling van Park Westerzeedijk door het college van burgemeester en wethouders definitief gegund aan de initiatiefnemers.

13 november 2019
Is met de gemeente een intentieovereenkomst gesloten.

2020
In de loop dit jaar heeft de grondtaxatie plaatsgevonden en zijn door de gemeente de benodigde saneringswerkzaamheden voor ontwikkelvlek 5 in kaart gebracht.

3 november 2020
Het plan is nader gepresenteerd aan de Klankbordgroep Westerzeedijk.

8 december 2021
Het bestemmingsplan voor ontwikkelvlek 5 is op 8 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Harlingen.

Lees meer op Ruimtelijkeplannen.nl

Ontwikkelvlek 5 en de naastgelegen ontwikkelvlek 4A bevatten grond die gesaneerd moet worden voordat de aanlegwerkzaamheden van Park Westerzeedijk kunnen starten. De saneringswerken zijn uitgevoerd in 2021. Daarbij zijn de achtergebleven funderingen van het voormalige zwembad op het terrein verwijderd.

De aanlegwerkzaamheden kunnen aanvangen nadat de sanering is afgerond en een onherroepelijke omgevingsvergunning en natuurbeschermingswetvergunning zijn verkregen. Bij de planning dient vervolgens uiteraard rekening gehouden te worden met natuurbeschermingsaspecten, zoals het broedseizoen. Uitgaande van reguliere doorlooptijden hoopt de initiatiefnemer in de loop van 2021/2022 de kunnen starten met de werkzaamheden.

5

6

Partners

7

contact

 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact met ons op.